POSTED BY bedranond | Eyl, 20, 2020 |

Kırkayak Kültür, Türkiyeli/Suriyeli Dom ve Abdal çocukların eğitime erişim durumlarını tartıştığımız saha çalışması sonuçları Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile  “Okumuşluk ele geçmez.” Türkiye’deki Dom ve Abdal Çocukların Eğitim Durumu: Gaziantep ve Şanlıurfa Örnekleri” adlı  raporla Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Kirkayak Kultur’s research on Turkish/Syrian Dom and Abdal children’s education by the support of  Heinrich Böll Foundation as ““Being educated is a distant dream to us.”: Dom and Abdal Children’s Education in Turkey: The Cases of Gaziantep and Şanlıurfa” report is published in English and Turkish.

 

TAGS :

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir